Materiały budowlane

Znajdź produkt w kategorii: SPOIWA

FILTRY:

Producent

+

Specyfikacja techniczna

Oznaczenie znormalizowane

cement
gips
wapno

Rodzaj produktu

Rodzina cementów

Rodzaj cementu

Zawartość klinkieru cementu portlandzkiego

Główny składnik nieklinkierowy

Klasa wytrzymałości na ścinanie cementu

Klasa wytrzymałości wczesnej

Niskie ciepło hydratacji

Odporność na siarczany

Niska zawartość alkaliów

Rodzaj wapna

Zawartość CaO + MgO (dla wapna powietrznego)

Zawartość wapna czynnego Ca(OH)2

Wapno w postaci (dla wapna powietrznego)

Wytrzymałość na ściskanie (dla wapna hydraulicznego)

Reaktywność (dla wapna palonego)

Rozkład wielkości ziaren (dla wapna palonego)

Rodzaj gipsu

Wytrzymałość na ściskanie, wczesna po 7 dniach [N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2]

Początek czasu wiązania [min]

133produkty

Warta CEM II/B-M (S-V) 32,5 R

cement / portlandzki wieloskładnikowy / żużel wielkopiecowy i popiół lotny krzemionkowy / o wysokiej wytrzymałości wczesnej
Warta CEM II/B-M (S-V) 32,5 R
 • beton narażony na agresję chemiczną
 • o klasie wytrzymałości C 8/10 - C 35/45
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM II/B-M (S-V) 32,5 R
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 32,5 ≤ 52,5
 • Wytrzymałość wczesna po 2 dniach: ≥ 10,0
 • Początek czasu wiązania: ≥ 75
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 3,5

Warta CEM II/B-M (S-V) 42,5 N

cement / portlandzki wieloskładnikowy / żużel wielkopiecowy i popiół lotny krzemionkowy / o wysokiej wytrzymałości wczesnej
Warta CEM II/B-M (S-V) 42,5 N
 • beton narażony na agresję chemiczną
 • o klasie wytrzymałości C 8/10 - C 40/50
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM II/B-M (S-V) 42,5 R
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 42,5 ≤ 62,5
 • Wytrzymałość wczesna po 2 dniach: ≥ 10,0
 • Początek czasu wiązania: ≥ 60
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 3,5

Warta CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

cement / portlandzki wieloskładnikowy / popiół lotny krzemionkowy i wapień / o wysokiej wytrzymałości wczesnej
Warta CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
 • o klasie wytrzymałości C 8/10 - C 30/37
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 32,5 ≤ 52,5
 • Wytrzymałość wczesna po 2 dniach: ≥ 10,0
 • Początek czasu wiązania: ≥ 75
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 3,5