Materiały budowlane

Znajdź produkt w kategorii: SPOIWA

FILTRY:

Producent

+

Specyfikacja techniczna

Oznaczenie znormalizowane

cement
gips
wapno

Rodzaj produktu

Rodzina cementów

Rodzaj cementu

Zawartość klinkieru cementu portlandzkiego

Główny składnik nieklinkierowy

Klasa wytrzymałości na ścinanie cementu

Klasa wytrzymałości wczesnej

Niskie ciepło hydratacji

Odporność na siarczany

Niska zawartość alkaliów

Rodzaj wapna

Zawartość CaO + MgO (dla wapna powietrznego)

Zawartość wapna czynnego Ca(OH)2

Wapno w postaci (dla wapna powietrznego)

Wytrzymałość na ściskanie (dla wapna hydraulicznego)

Reaktywność (dla wapna palonego)

Rozkład wielkości ziaren (dla wapna palonego)

Rodzaj gipsu

Wytrzymałość na ściskanie, wczesna po 7 dniach [N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2]

Początek czasu wiązania [min]

133produkty

Cement drogowo-mostowy WARTA niskoalkaliczny CEM I 42,5 N-SR5/NA CEM I 42,5 N - MSR/NA

cement / portlandzki / o normalnej wytrzymałości wczesnej, odporny na siarczany, niskoalkaliczny, wydłużony początek wiązania, niski skurcz, jasan barwa
Cement drogowo-mostowy WARTA niskoalkaliczny CEM I 42,5 N-SR5/NA  CEM I 42,5 N - MSR/NA
 • beton odporny na uszkodzenia w wyniku korozyjnego oddziaływania alkaliów
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM I 42,5 N-SR5/NA
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 42,5 ≤ 62,5
 • Wytrzymałość wczesna po 2 dniach: ≥ 10,0
 • Początek czasu wiązania: ≥ 60
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 3,0

Cement glinowo-wapniowy GÓRKAL 40

cement / glinowo-wapniowy
Cement glinowo-wapniowy GÓRKAL 40
 • Oznaczenie znormalizowane: CAC
 • Początek czasu wiązania: ≥ 90
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 0,5

Cement glinowo-wapniowy GÓRKAL 50

cement / glinowo-wapniowy
Cement glinowo-wapniowy GÓRKAL 50
 • betony i zaprawy ogniotrwałe
 • Oznaczenie znormalizowane: CAC
 • Początek czasu wiązania: ≥ 90
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 0,5

Cement glinowo-wapniowy GÓRKAL 50+

cement / glinowo-wapniowy
Cement glinowo-wapniowy GÓRKAL 50+
 • Oznaczenie znormalizowane: CAC
 • Początek czasu wiązania: ≥ 90 (> 220)
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 0,5

Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH

cement / hutniczy / o normalnej wytrzymałości wczesnej i niskim cieple hydratacji
Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH
 • betonów narażonych na agresję chemiczną
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM III/A 32,5 N-LH
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 32,5 ≤ 52,5
 • Początek czasu wiązania: ≥ 75
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 4,0

Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH

cement / hutniczy / o normalnej wytrzymałości wczesnej, niskim cieple hydratacji
Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH
 • beton o wysokiej odporności na agresję chemiczną
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM III/A 32,5 N-LH
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 32,5 ≤ 52,5
 • Początek czasu wiązania: ≥ 75
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 4,0

Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH

cement / hutniczy / o normalnej wytrzymałości wczesnej, niskim cieple hydratacji
Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH
 • o klasie wytrzymałości C 8/10 - C 35/45
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM III/A 32,5 N-LH
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 32,5 ≤ 52,5
 • Początek czasu wiązania: ≥ 75
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 4,0

Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH

cement / hutniczy / o normalnej wytrzymałości wczesnej, niskim cieple hydratacji
Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM III/A 32,5 N-LH
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 32,5 ≤ 52,5
 • Początek czasu wiązania: ≥ 75
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 4,0

Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA

cement / hutniczy / o normalnej wytrzymałości wczesnej, niskim cieple hydratacji, odporny na siarczany, niskoalkaliczny
Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA
 • o klasie wytrzymałości C 8/10 - C 35/45
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 32,5 ≤ 52,5
 • Początek czasu wiązania: ≥ 75
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 4,0

Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA

cement / hutniczy / o normalnej wytrzymałości wczesnej, niskim cieple hydratacji, odporny na siarczany, niskoalkaliczny
Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA
 • beton odporny na uszkodzenia w wyniku korozyjnego oddziaływania alkaliów
 • Oznaczenie znormalizowane: CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 32,5 ≤ 52,5
 • Początek czasu wiązania: ≥ 75
 • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 4,0