Materiały budowlane

Znajdź produkt w kategorii: ELEMENTY MUROWE

FILTRY:

Producent

+

Rodzaj produktu

Specyfikacja techniczna

Element murowy

Grubość spoiny w murze

Spoiny pionowe w murze

Zabezpieczenie muru

Rodzaj ściany

Wykończenie powierzchni muru

Długość [mm]


Szerokość [mm]


Wysokość [mm]


Kategoria odchyłek wymiarowych

beton komórkowy
beton kruszywowy
ceramika budowlana, klinkier, silikat

Pióro + wpust

Wnęka do wypełnienia betonem lub zaprawą

Uchwyt montażowy

Grupa ze względu na kształt wg EN 1996-1-1

Kategoria elementu murowego

Wytrzymałość elementu murowego na ściskanie prostopadle do powierzchni wspornej [N/mm2]

Znormalizowana wytrzymałość elementu murowego na ściskanie [N/mm2]

Zaprawa zwykła

Wytrzymałość spoiny na ścinanie minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie równoległej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Zaprawa do cienkich spoin

Wytrzymałość spoiny na ścinanie minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie równoległej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Minimalna średnia gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Maksymalna średnia gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Rozszerzalność pod wpływem wilgotności [mm/m]

Skurcz pod wpływem suszenia [mm/m]

Reakcja na ogień

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry [W/m*K]

Średnia masa jednego elementu murowego w stanie suchym [kg]

Masa palety [kg]

6produktów

Beton komórkowy 0,8/220 - 100x240x590

beton komórkowy / element murowy / podstawowy
Beton komórkowy 0,8/220 - 100x240x590

Zastosowanie:

 • ściany niekonstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 590 x 100 x 240 mm
 • Gęstość ρ: 220 kg/m3
 • λ 10,dry: ≤ 0,075 W/m*K

Beton komórkowy 0,8/220 - 120x240x590

beton komórkowy / element murowy / podstawowy
Beton komórkowy 0,8/220 - 120x240x590

Zastosowanie:

 • ściany niekonstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 590 x 120 x 240 mm
 • Gęstość ρ: 220 kg/m3
 • λ 10,dry: ≤ 0,075 W/m*K

Beton komórkowy 0,8/220 - 180x240x590

beton komórkowy / element murowy / podstawowy
Beton komórkowy 0,8/220 - 180x240x590

Zastosowanie:

 • ściany niekonstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 590 x 180 x 240 mm
 • Gęstość ρ: 220 kg/m3
 • λ 10,dry: ≤ 0,075 W/m*K

Beton komórkowy 0,8/220 - 240x240x590

beton komórkowy / element murowy / podstawowy
Beton komórkowy 0,8/220 - 240x240x590

Zastosowanie:

 • ściany niekonstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 590 x 240 x 240 mm
 • Gęstość ρ: 220 kg/m3
 • λ 10,dry: ≤ 0,075 W/m*K

Beton komórkowy 0,8/220 - 60x240x590

beton komórkowy / element murowy / podstawowy
Beton komórkowy 0,8/220 - 60x240x590

Zastosowanie:

 • ściany niekonstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 590 x 60 x 240 mm
 • Gęstość ρ: 220 kg/m3
 • λ 10,dry: ≤ 0,075 W/m*K

Beton komórkowy 0,8/220 - 80x240x590

beton komórkowy / element murowy / podstawowy
Beton komórkowy 0,8/220 - 80x240x590

Zastosowanie:

 • ściany niekonstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 590 x 80 x 240 mm
 • Gęstość ρ: 220 kg/m3
 • λ 10,dry: ≤ 0,075 W/m*K