Materiały budowlane

Znajdź produkt w kategorii: ELEMENTY MUROWE

FILTRY:

Producent

+

Rodzaj produktu

Specyfikacja techniczna

Element murowy

Grubość spoiny w murze

Spoiny pionowe w murze

Zabezpieczenie muru

Rodzaj ściany

Wykończenie powierzchni muru

Długość [mm]


Szerokość [mm]


Wysokość [mm]


Kategoria odchyłek wymiarowych

beton komórkowy
beton kruszywowy
ceramika budowlana, klinkier, silikat

Pióro + wpust

Wnęka do wypełnienia betonem lub zaprawą

Uchwyt montażowy

Grupa ze względu na kształt wg EN 1996-1-1

Kategoria elementu murowego

Wytrzymałość elementu murowego na ściskanie prostopadle do powierzchni wspornej [N/mm2]

Znormalizowana wytrzymałość elementu murowego na ściskanie [N/mm2]

Zaprawa zwykła

Wytrzymałość spoiny na ścinanie minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie równoległej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Zaprawa do cienkich spoin

Wytrzymałość spoiny na ścinanie minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie równoległej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Minimalna średnia gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Maksymalna średnia gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Rozszerzalność pod wpływem wilgotności [mm/m]

Skurcz pod wpływem suszenia [mm/m]

Reakcja na ogień

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry [W/m*K]

Średnia masa jednego elementu murowego w stanie suchym [kg]

Masa palety [kg]

67produktów

Termobet 2,5/500 - 200x240x590-UZ

beton komórkowy / element murowy / podstawowy
Termobet 2,5/500 - 200x240x590-UZ

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 590 x 200 x 239 mm
 • Wytrzymałość fb: bd N/mm2
 • Gęstość ρ: 475 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,12 W/m*K

Termobet 2,5/500-B - 200x240x590-U

beton komórkowy / element murowy / podstawowy
Termobet 2,5/500-B - 200x240x590-U

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 590 x 200 x 239 mm
 • Wytrzymałość fb: bd N/mm2
 • Gęstość ρ: 475 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,12 W/m*K

Termobet 2,5/500-B - 200x240x590-UZ

beton komórkowy / element murowy / podstawowy
Termobet 2,5/500-B - 200x240x590-UZ

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 590 x 200 x 239 mm
 • Wytrzymałość fb: bd N/mm2
 • Gęstość ρ: 475 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,12 W/m*K

Ytong PP 3/500 - 200x200x600-S

beton komórkowy / element murowy / podstawowy
Ytong PP 3/500 - 200x200x600-S

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 599 x 200 x 199 mm
 • Wytrzymałość fb: 3 N/mm2
 • Gęstość ρ: 475 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,125 W/m*K

Ytong PP 4/600 - 200x200x600-S

beton komórkowy / element murowy / podstawowy
Ytong PP 4/600 - 200x200x600-S

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 599 x 200 x 199 mm
 • Wytrzymałość fb: 4 N/mm2
 • Gęstość ρ: 575 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,15 W/m*K

Ytong PP 4/600 200x200x600-S

beton komórkowy / element murowy / podstawowy
Ytong PP 4/600 200x200x600-S

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 599 x 200 x 199 mm
 • Wytrzymałość fb: 4 N/mm2
 • Gęstość ρ: 575 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,14 W/m*K

Ytong PP 4/600-200x200x600-S

beton komórkowy / element murowy / podstawowy
Ytong PP 4/600-200x200x600-S

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 599 x 200 x 199 mm
 • Wytrzymałość fb: 4 N/mm2
 • Gęstość ρ: 575 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,15 W/m*K