Materiały budowlane

Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA

Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA
  • Grupa produktowa: Cement
  • Rodzaj produktu: hutniczy, o normalnej wytrzymałości wczesnej, niskim cieple hydratacji, odporny na siarczany, niskoalkaliczny
  • Kod oznaczenia: CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA
  • Producent: GRUPA OŻARÓW S.A.
  • Zakład produkcyjny: Rejowiec
  • Specyfikacja techniczna: PN-B-19707:2013-10
  • System oceny: 1+

Zastosowanie

  • Do produkcji: wyrobów, materiałów budowlanych: betony monolityczne, prefabrykaty, zaprawy, zaczyny
  • Wyrobów o właściwościach: beton odporny na uszkodzenia w wyniku korozyjnego oddziaływania alkaliów
INFORMACJE HANDLOWE