Porównaj
W przypadku wyrobów dla których istnieją zharmonizowane specyfikacje techniczne są to normy zharmonizowane i europejskie oceny techniczne wydane na podstawie europejskich dokumentów oceny. W przypadku pozostałych wyrobów są to Polskie Normy lub krajowe oceny techniczne oraz do czasu utraty terminu ważności aprobaty technicznej podstawowy (element murowy kształtowany regularnie, element murowy podstawowy) o kształcie prostokątnym równoległościennym, specjalny (element murowy kształtowany specjalnie) ma kształt inny niż prostokątny równoległościan, uzupełniający (element murowy uzupełniający) o kształcie dostosowanym do spełniania szczególnej funkcji np. do uzupełniania geometrii muru, kształtka U (korytkowa kształtka murowa), pustak szalunkowy element murowy do wypełniania betonem lub zaprawą, pustak wentylacyjny z jednym lub więcej otworami okrągłymi lub prostokątnymi do budowania przewodów wentylacyjnych, nazwa pliku

Cement glinowo-wapniowy GÓRKAL 50

Grupa produktowacement
Rodzaj produktuglinowo-wapniowy
Kod oznaczeniaCAC
Specyfikacja technicznaEN 14647:2005
ProducentGórka Cement
Zakład produkcyjnyTrzebinia
System oceny1+
Zastosowanie
do produkcji: wyrobów, materiałów budowlanychbetony, zaprawy (w tym ogniotrwałe), zaczyny i inne mieszanki dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych (chemia budowlana, wyroby formowane)
wyrobów o właściwościachbetony i zaprawy ogniotrwałe
Właściwości użytkowe
Właściwości użytkowej.m.poziom, wartość progowaklasa
Składniki i skład
Klinkier cementu glinowo-wapniowego% masy100
Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na ściskanie po 6 hN/mm2≥ 18,0
Wytrzymałość na ściskanie po 24 hN/mm2≥ 40,0
Właściwości chemiczne i dotyczące trwałości
Zawartość chlorków Cl%≤ 0,1
Zawartość siarczanów - jako SO3% masy≤ 0,5
Zawartość Al2O3% masy35 - 58
Zawartość siarczków - jako S-2% masy≤ 0,1
Zawartość alkalidów (jako Na2Oeq)%≤ 0,4
Właściwości fizyczne
Początek czasu wiązaniamin≥ 90
Parametry logistyczne
Opakowanie jednostkoweluz
Czas przechowywania od daty produkcjimiesiąc12