Materiały budowlane

Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH

Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH
  • Grupa produktowa: Cement
  • Rodzaj produktu: hutniczy, o normalnej wytrzymałości wczesnej i niskim cieple hydratacji
  • Kod oznaczenia: CEM III/A 32,5 N-LH
  • Producent: Cementownia Kraków- Nowa Huta Sp. z o.o.
  • Zakład produkcyjny: Kraków
  • Specyfikacja techniczna: EN 197-1:2011
  • System oceny: 1+

Zastosowanie

  • Do produkcji: wyrobów, materiałów budowlanych: betony, zaprawy, zaczyny i inne mieszanki dla budownictwa, wyroby betonowe
  • Wyrobów o właściwościach: betonów narażonych na agresję chemiczną
  • Do budowy/wykonania elementów budynków i budowli : posadzki w budynkach inwentarskich, płyty obornikowe, przewody kominowe, ścianki oporowe, konstrukcje hydrotechniczne (morskie), oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, ekrany przeciwfiltracyjne, budowle podziemne
INFORMACJE HANDLOWE