Porównaj
W przypadku wyrobów dla których istnieją zharmonizowane specyfikacje techniczne są to normy zharmonizowane i europejskie oceny techniczne wydane na podstawie europejskich dokumentów oceny. W przypadku pozostałych wyrobów są to Polskie Normy lub krajowe oceny techniczne oraz do czasu utraty terminu ważności aprobaty technicznej podstawowy (element murowy kształtowany regularnie, element murowy podstawowy) o kształcie prostokątnym równoległościennym, specjalny (element murowy kształtowany specjalnie) ma kształt inny niż prostokątny równoległościan, uzupełniający (element murowy uzupełniający) o kształcie dostosowanym do spełniania szczególnej funkcji np. do uzupełniania geometrii muru, kształtka U (korytkowa kształtka murowa), pustak szalunkowy element murowy do wypełniania betonem lub zaprawą, pustak wentylacyjny z jednym lub więcej otworami okrągłymi lub prostokątnymi do budowania przewodów wentylacyjnych, nazwa pliku

Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA

Grupa produktowacement
Rodzaj produktuhutniczy, o normalnej wytrzymałości wczesnej, niskim cieple hydratacji, odporny na siarczany, niskoalkaliczny
Kod oznaczeniaCEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA
Specyfikacja technicznaPN-B-19707:2013-10
ProducentGórażdże Cement
Zakład produkcyjnyDąbrowa Górnicza
System oceny1+
Zastosowanie
do produkcji: wyrobów, materiałów budowlanychbetony monolityczne, prefabrykaty, zaprawy, zaczyny
do betonów o klasie wytrzymałościC 8/10 - C 35/45
Właściwości użytkowe
Właściwości użytkowej.m.poziom, wartość progowaklasa
Składniki i skład
Klinkier cementu portlandzkiego (K)% masy35 - 50
Żużel wielkopiecowy (S)% masy50 - 65
Składniki drugorzędne% masy0 - 5
Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na ściskanieN/mm232,5
Wytrzymałość na ściskanie wczesna po 7 dniachN/mm2≥ 16,0
Zakres wytrzymałości na ściskanie po 28 dniachN/mm2≥ 32,5 ≤ 52,5
Właściwości chemiczne i dotyczące trwałości
Zawartość chlorków Cl%≤ 0,1
Zawartość siarczanów - jako SO3% masy≤ 4,0
C3A w klinkierze%nd
Strata prażenia (górna granica)%≤ 5,0
Pozostałość nierozpuszczalna%≤ 5,0
Odporność na agresję siarcznową%≤ 0,5
Zawartość alkalidów (jako Na2Oeq)%≤ 1,1
Właściwości fizyczne
Stałość objętości - rozszerzalnośćmm≤ 10
Początek czasu wiązaniamin≥ 75
Ciepło hydratacjiJ/g≤ 270
Parametry logistyczne
Opakowanie jednostkoweluz
Czas przechowywania od daty produkcjimiesiąc4