Materiały budowlane

Cement drogowo-mostowy WARTA niskoalkaliczny CEM I 42,5 N-SR5/NA CEM I 42,5 N - MSR/NA

Cement drogowo-mostowy WARTA niskoalkaliczny CEM I 42,5 N-SR5/NA   CEM I 42,5 N - MSR/NA
  • Grupa produktowa: Cement
  • Rodzaj produktu: portlandzki, o normalnej wytrzymałości wczesnej, odporny na siarczany, niskoalkaliczny, wydłużony początek wiązania, niski skurcz, jasan barwa
  • Kod oznaczenia: CEM I 42,5 N-SR5/NA
  • Producent: Cementownia WARTA S.A.
  • Zakład produkcyjny: Trębaczew
  • Specyfikacja techniczna: PN-B-19707:2013-10
  • System oceny: 1+

Zastosowanie

  • Do produkcji: wyrobów, materiałów budowlanych: betony monolityczne, prefabrykaty, zaprawy, zaczyny
  • Wyrobów o właściwościach: beton odporny na uszkodzenia w wyniku korozyjnego oddziaływania alkaliów
INFORMACJE HANDLOWE