Porównaj
W przypadku wyrobów dla których istnieją zharmonizowane specyfikacje techniczne są to normy zharmonizowane i europejskie oceny techniczne wydane na podstawie europejskich dokumentów oceny. W przypadku pozostałych wyrobów są to Polskie Normy lub krajowe oceny techniczne oraz do czasu utraty terminu ważności aprobaty technicznej podstawowy (element murowy kształtowany regularnie, element murowy podstawowy) o kształcie prostokątnym równoległościennym, specjalny (element murowy kształtowany specjalnie) ma kształt inny niż prostokątny równoległościan, uzupełniający (element murowy uzupełniający) o kształcie dostosowanym do spełniania szczególnej funkcji np. do uzupełniania geometrii muru, kształtka U (korytkowa kształtka murowa), pustak szalunkowy element murowy do wypełniania betonem lub zaprawą, pustak wentylacyjny z jednym lub więcej otworami okrągłymi lub prostokątnymi do budowania przewodów wentylacyjnych, nazwa pliku

Cement drogowo-mostowy WARTA niskoalkaliczny CEM I 42,5 N-SR5/NA CEM I 42,5 N - MSR/NA

Grupa produktowacement
Rodzaj produktuportlandzki, o normalnej wytrzymałości wczesnej, odporny na siarczany, niskoalkaliczny, wydłużony początek wiązania, niski skurcz, jasan barwa
Kod oznaczeniaCEM I 42,5 N-SR5/NA
Specyfikacja technicznaPN-B-19707:2013-10
ProducentCementownia Warta
Zakład produkcyjnyTrębaczew
System oceny1+
Zastosowanie
do produkcji: wyrobów, materiałów budowlanychbetony monolityczne, prefabrykaty, zaprawy, zaczyny
wyrobów o właściwościachbeton odporny na uszkodzenia w wyniku korozyjnego oddziaływania alkaliów
Właściwości użytkowe
Właściwości użytkowej.m.poziom, wartość progowaklasa
Składniki i skład
Klinkier cementu portlandzkiego (K)% masy95 - 100
Składniki drugorzędne% masy0 - 5
Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na ściskanieN/mm242,5
Wytrzymałość na ściskanie wczesna po 2 dniachN/mm2≥ 10,0
Zakres wytrzymałości na ściskanie po 28 dniachN/mm2≥ 42,5 ≤ 62,5
Właściwości chemiczne i dotyczące trwałości
Zawartość chlorków Cl%≤ 0,1
Zawartość siarczanów - jako SO3% masy≤ 3,0
C3A w klinkierze%≤ 5,0
Strata prażenia (górna granica)%≤ 5,0
Pozostałość nierozpuszczalna%≤ 5,0
Zawartość alkalidów (jako Na2Oeq)%≤ 0,6
Właściwości fizyczne
Stałość objętości - rozszerzalnośćmm≤ 10
Początek czasu wiązaniamin≥ 60
Parametry logistyczne
Opakowanie jednostkoweluz
Czas przechowywania od daty produkcjimiesiąc2