Materiały budowlane

Wapno palone kruszone wysokoreaktywne

Wapno palone kruszone wysokoreaktywne
  • Grupa produktowa: Wapno
  • Rodzaj produktu: wapniowe, palone kruszone wysokoreaktywne
  • Kod oznaczenia: CL 90-Q (R5, P3)
  • Producent: TRZUSKAWICA S.A.
  • Zakład produkcyjny: Kujawy
  • Specyfikacja techniczna: EN 459-1:2010
  • System oceny: 2+

Zastosowanie

  • Do produkcji: wyrobów, materiałów budowlanych: zaprawy murarskie, tynkarskie i obrzutki, wytwarzanie wyrobów budowlanych, w inżynierii lądowej i wodnej, w hutnictwie, w przemyśle chemicznym, w przemyśle celulozowo-papierniczym, w przemyśle sodowym oraz w ochronie srodowiska
  • Do budowy/wykonania elementów budynków i budowli : autoklawizowany beton komórkowy, silikaty, beton, stabilizacja gruntu, mieszaniny asfaltowe itp.
INFORMACJE HANDLOWE