Materiały budowlane

Wapno palone bryły wysokoreaktywne

Wapno palone bryły wysokoreaktywne
  • Grupa produktowa: Wapno
  • Rodzaj produktu: wapniowe, palone w bryłach wysokoreaktywne
  • Kod oznaczenia: CL 90-Q (R5, PSV)
  • Producent: TRZUSKAWICA S.A.
  • Zakład produkcyjny: Kujawy
  • Specyfikacja techniczna: EN 459-1:2010
  • System oceny: 2+

Zastosowanie

  • Do produkcji: wyrobów, materiałów budowlanych: zaprawy murarskie, tynkarskie i obrzutki, wytwarzanie wyrobów budowlanych, w inżynierii lądowej i wodnej
  • Do budowy/wykonania elementów budynków i budowli : jako topnik (w hutnictwie ), do produkcji karbidu, autoklawizowany beton komórkowy, silikaty, beton, stabilizacja gruntu, mieszaniny asfaltowe itp.
INFORMACJE HANDLOWE