Materiały budowlane

Wapno hydratyzowane CL90-S

Wapno hydratyzowane  CL90-S
  • Grupa produktowa: Wapno
  • Rodzaj produktu: wapniowe, hydratyzowane
  • Kod oznaczenia: CL 90-S
  • Producent: TRZUSKAWICA S.A.
  • Zakład produkcyjny: Sitkówka
  • Specyfikacja techniczna: EN 459-1:2010
  • System oceny: 2+

Zastosowanie

  • Do produkcji: wyrobów, materiałów budowlanych: zaprawy murarskie, tynkarskie i obrzutki, wytwarzanie wyrobów budowlanych, w inżynierii lądowej i wodnej, w przemyśle chemicznym, ochronie srodowiska i drogownictwie
  • Do budowy/wykonania elementów budynków i budowli : autoklawizowany beton komórkowy, silikaty, beton, farby wapienne, stabilizacja gruntu, mieszaniny asfaltowe itp.
INFORMACJE HANDLOWE