Materiały budowlane

Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane

Zastosowanie

  • Do produkcji: wyrobów, materiałów budowlanych: zaprawy murarskie, tynkarskie i obrzutki, wytwarzanie wyrobów budowlanych, w inżynierii lądowej i wodnej
  • Do budowy/wykonania elementów budynków i budowli : stabilizacja gruntu, mieszaniny asfaltowe itp.
INFORMACJE HANDLOWE