Porównaj
W przypadku wyrobów dla których istnieją zharmonizowane specyfikacje techniczne są to normy zharmonizowane i europejskie oceny techniczne wydane na podstawie europejskich dokumentów oceny. W przypadku pozostałych wyrobów są to Polskie Normy lub krajowe oceny techniczne oraz do czasu utraty terminu ważności aprobaty technicznej podstawowy (element murowy kształtowany regularnie, element murowy podstawowy) o kształcie prostokątnym równoległościennym, specjalny (element murowy kształtowany specjalnie) ma kształt inny niż prostokątny równoległościan, uzupełniający (element murowy uzupełniający) o kształcie dostosowanym do spełniania szczególnej funkcji np. do uzupełniania geometrii muru, kształtka U (korytkowa kształtka murowa), pustak szalunkowy element murowy do wypełniania betonem lub zaprawą, pustak wentylacyjny z jednym lub więcej otworami okrągłymi lub prostokątnymi do budowania przewodów wentylacyjnych, ściany zewnętrzne, dach, poniżej poziomu terenu, posadzki nazwa pliku

Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH

Grupa produktowacement
Rodzaj produktuhutniczy, o normalnej wytrzymałości wczesnej, niskim cieple hydratacji
Kod oznaczeniaCEM III/A 32,5 N-LH
Specyfikacja technicznaEN 197-1:2011
ProducentCementownia Odra
Zakład produkcyjnyOpole
System oceny1+
Zastosowanie
do produkcji: wyrobów, materiałów budowlanychbetony, zaprawy, zaczyny i inne mieszanki dla budownictwa, wyroby betonowe
wyrobów o właściwościachbeton o wysokiej odporności na agresję chemiczną
do budowy/wykonania elementów budynków i budowli fundamenty, konstrukcje hydrotechniczne, budowle podziemne, stabilizacja gruntu, podbudowy
Właściwości użytkowe
Właściwości użytkowej.m.poziom, wartość progowaklasa
Składniki i skład
Klinkier cementu portlandzkiego (K)% masy35 - 64
Żużel wielkopiecowy (S)% masy36 - 65
Składniki drugorzędne% masy0 - 5
Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na ściskanieN/mm232,5
Wytrzymałość na ściskanie wczesna po 7 dniachN/mm2≥ 16,0
Zakres wytrzymałości na ściskanie po 28 dniachN/mm2≥ 32,5 ≤ 52,5
Właściwości chemiczne i dotyczące trwałości
Zawartość chlorków Cl%≤ 0,1
Zawartość siarczanów - jako SO3% masy≤ 4,0
C3A w klinkierze%NPD
Strata prażenia (górna granica)%≤ 5,0
Pozostałość nierozpuszczalna%≤ 5,0
Właściwości fizyczne
Stałość objętości - rozszerzalnośćmm≤ 10
Początek czasu wiązaniamin≥ 75
Ciepło hydratacjiJ/g≤ 270
Parametry logistyczne
Opakowanie jednostkoweworek 25 kg / luz
Czas przechowywania od daty produkcjimiesiąc4