Materiały budowlane

Znajdź produkt w kategorii: ZAPRAWA MURARSKA

FILTRY:

Producent

+

Specyfikacja techniczna

Typ produktu

Rodzaj produktu

Rodzaj spoiwa

Rodzaj podłoża

Miejsce stosowania:

Warunki stosowania:

Kolor:

Faktura powierzchni licowej:

Maksymalna frakcja kruszywa [mm]

Klasa wytrzymałości

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [N/mm2]

(dla wyrobów z gipsu po 7 dniach)

Kategoria zakresu wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach

(dot. zapraw tynkarskich)

Zakres wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach [N/mm2]

(dot. zapraw tynkarskich)

Klasa wytrzymałości na zginanie

(dot. podkładów podłogowych)

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2]

Przyczepność do podłoża [N/mm2]

Klasa przyczepności

(dot.podkładów podłogowych)

Gęstość brutto w stanie suchym stwardniałej zaprawy [kg/m3]

Minimalna gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Maksymalna gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Kategoria odporności na zamrażanie/odmrażanie

Odporność na ścieranie Bohmego

(podkład podłogowy)

Odporność na ścieranie BCA

(podkład podłogowy)

Odporność na uderzenia

(podkład podłogowy)

Reakcja na ogień

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry,mat [W/m*K]

Absorpcja wody [kg/m2*min0,5]

Kategoria przenikania pary wodnej V

(dot. tynków organicznych)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej (µ)

Temperatura stosowania [oC]

Czas zachowania właściwości roboczych [min]

Czas obróbki / czas otwarty [min]

Początek czasu wiązania [min]

Liczba warstw

Minimalna grubość spoiny/warstwy [mm]

Maksymalna grubość spoiny/warstwy [mm]

Zużycie [kg/m2/mm]

Sposób nakładania

Czas wiązania

Czas wysychania

Czas pełnego utwardzenia

Ruch pieszy po upływie: [godz.]

Wykonywanie dalszych prac po:

Pełne użytkowanie po:

Masa palety [kg]

Czas przechowywania od daty produkcji [m-c]

172produkty

ALPOL AZ 101 Zaprawa murarska wapienno-cementowa

zaprawa murarska / G - ogólnego przeznaczenia / do murowania / wapienno-cementowe
ALPOL AZ 101 Zaprawa murarska wapienno-cementowa
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: M 2,5

ALPOL AZ 102 Zaprawa murarska cementowo-wapienna

zaprawa murarska / G - ogólnego przeznaczenia / do murowania / cementowo-wapienne
ALPOL AZ 102 Zaprawa murarska cementowo-wapienna
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: M 5

ALPOL AZ 103 Zaprawa murarska cementowa

zaprawa murarska / G - ogólnego przeznaczenia / do murowania / cementowe
ALPOL AZ 103 Zaprawa murarska cementowa
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: M 10

ALPOL AZ 104 Zaprawa murarska cementowa

zaprawa murarska / G - ogólnego przeznaczenia / do murowania / naprawcza / cementowe
ALPOL AZ 104 Zaprawa murarska cementowa
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: M 15

ALPOL AZ 110 Zaprawa do silikatów biała

zaprawa murarska / T - do cienkich spoin / do murowania / cementowo-wapienne
ALPOL AZ 110 Zaprawa do silikatów biała
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: M 10

ALPOL AZ 112 Zaprawa do silikatów szara

zaprawa murarska / T - do cienkich spoin / do murowania / cementowo-wapienne
ALPOL AZ 112 Zaprawa do silikatów szara
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: M 10

ALPOL AZ 113 Zaprawa do silikatów szara

zaprawa murarska / T - do cienkich spoin / do murowania / cementowe
ALPOL AZ 113 Zaprawa do silikatów szara
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: M 5

ALPOL AZ 114 Zaprawa do betonu komórkowego szara

zaprawa murarska / T - do cienkich spoin / do murowania / cementowe
ALPOL AZ 114 Zaprawa do betonu komórkowego szara
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: M 5

ALPOL AZ 115 Zaprawa do betonu komórkowego szara

zaprawa murarska / T - do cienkich spoin / do murowania / cementowe
ALPOL AZ 115 Zaprawa do betonu komórkowego szara
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: M 10

ALPOL AZ 116 Zaprawa do betonu komórkowego biała

zaprawa murarska / T - do cienkich spoin / do murowania / cementowe
ALPOL AZ 116 Zaprawa do betonu komórkowego biała
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: M 10