Materiały budowlane

Znajdź produkt w kategorii: SILIKAT

FILTRY:

Producent

+

Rodzaj produktu

Specyfikacja techniczna

Element murowy

Grubość spoiny w murze

Spoiny pionowe w murze

Zabezpieczenie muru

Rodzaj ściany

Wykończenie powierzchni muru

Długość [mm]


Szerokość [mm]


Wysokość [mm]


Kategoria odchyłek wymiarowych

Pióro + wpust

Wnęka do wypełnienia betonem lub zaprawą

Uchwyt montażowy

Grupa ze względu na kształt wg EN 1996-1-1

Kategoria elementu murowego

Wytrzymałość elementu murowego na ściskanie prostopadle do powierzchni wspornej [N/mm2]

Znormalizowana wytrzymałość elementu murowego na ściskanie [N/mm2]

Zaprawa zwykła

Wytrzymałość spoiny na ścinanie minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie równoległej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Zaprawa do cienkich spoin

Wytrzymałość spoiny na ścinanie minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie równoległej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Minimalna średnia gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Maksymalna średnia gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Rozszerzalność pod wpływem wilgotności [mm/m]

Skurcz pod wpływem suszenia [mm/m]

Reakcja na ogień

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry [W/m*K]

Średnia masa jednego elementu murowego w stanie suchym [kg]

Masa palety [kg]

212produktów

Bloczek silikatowy U18V 20-1,8

silikat / element murowy / podstawowy
Bloczek silikatowy U18V 20-1,8

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 248 x 180 x 220 mm
 • Wytrzymałość fb: 20 N/mm2
 • Gęstość ρ: 1705 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,55 W/m*K

Bloczek silikatowy U18V 25-1,8

silikat / element murowy / podstawowy
Bloczek silikatowy U18V 25-1,8

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 248 x 180 x 220 mm
 • Wytrzymałość fb: 25 N/mm2
 • Gęstość ρ: 1705 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,55 W/m*K

Bloczek silikatowy U18V 30-2,0

silikat / element murowy / podstawowy
Bloczek silikatowy U18V 30-2,0

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 248 x 180 x 220 mm
 • Wytrzymałość fb: 25 N/mm2
 • Gęstość ρ: 1905 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,8 W/m*K

Bloczek silikatowy U24/2V 20-1,8

silikat / element murowy / uzupełniający - wyrównawczy
Bloczek silikatowy U24/2V 20-1,8

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 248 x 240 x 98 mm
 • Wytrzymałość fb: 20 N/mm2
 • Gęstość ρ: 1705 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,55 W/m*K

Bloczek silikatowy U24L (D) 15-1,4

silikat / element murowy / podstawowy
Bloczek silikatowy U24L (D) 15-1,4

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 248 x 240 x 248 mm
 • Wytrzymałość fb: 15 N/mm2
 • Gęstość ρ: 1305 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,34 W/m*K

Bloczek silikatowy U24L 15-1,4

silikat / element murowy / podstawowy
Bloczek silikatowy U24L 15-1,4

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 248 x 240 x 220 mm
 • Wytrzymałość fb: 15 N/mm2
 • Gęstość ρ: 1305 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,34 W/m*K

Bloczek silikatowy U24L 20-1,4

silikat / element murowy / podstawowy
Bloczek silikatowy U24L 20-1,4

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 248 x 240 x 220 mm
 • Wytrzymałość fb: 20 N/mm2
 • Gęstość ρ: 1305 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,4 W/m*K

Bloczek silikatowy U24V (D) 20-1,6

silikat / element murowy / podstawowy
Bloczek silikatowy U24V (D) 20-1,6

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 248 x 240 x 248 mm
 • Wytrzymałość fb: 20 N/mm2
 • Gęstość ρ: 1505 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,55 W/m*K

Bloczek silikatowy U24V (D) 25-1,8

silikat / element murowy / podstawowy
Bloczek silikatowy U24V (D) 25-1,8

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 248 x 240 x 248 mm
 • Wytrzymałość fb: 25 N/mm2
 • Gęstość ρ: 1705 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,64 W/m*K

Bloczek silikatowy U24V 20-1,8

silikat / element murowy / podstawowy
Bloczek silikatowy U24V 20-1,8

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 248 x 240 x 220 mm
 • Wytrzymałość fb: 20 N/mm2
 • Gęstość ρ: 1705 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,55 W/m*K