Materiały budowlane

Znajdź produkt w kategorii: PODKŁAD PODŁOGOWY

FILTRY:

Producent

+

Specyfikacja techniczna

Typ produktu

Rodzaj produktu

Rodzaj spoiwa

Rodzaj podłoża

Miejsce stosowania:

Warunki stosowania:

Kolor:

Faktura powierzchni licowej:

Maksymalna frakcja kruszywa [mm]

Klasa wytrzymałości

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [N/mm2]

(dla wyrobów z gipsu po 7 dniach)

Kategoria zakresu wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach

(dot. zapraw tynkarskich)

Zakres wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach [N/mm2]

(dot. zapraw tynkarskich)

Klasa wytrzymałości na zginanie

(dot. podkładów podłogowych)

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2]

Przyczepność do podłoża [N/mm2]

Klasa przyczepności

(dot.podkładów podłogowych)

Gęstość brutto w stanie suchym stwardniałej zaprawy [kg/m3]

Minimalna gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Maksymalna gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Kategoria odporności na zamrażanie/odmrażanie

Odporność na ścieranie Bohmego

(podkład podłogowy)

Odporność na ścieranie BCA

(podkład podłogowy)

Odporność na uderzenia

(podkład podłogowy)

Reakcja na ogień

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry,mat [W/m*K]

Absorpcja wody [kg/m2*min0,5]

Kategoria przenikania pary wodnej V

(dot. tynków organicznych)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej (µ)

Temperatura stosowania [oC]

Czas zachowania właściwości roboczych [min]

Czas obróbki / czas otwarty [min]

Początek czasu wiązania [min]

Liczba warstw

Minimalna grubość spoiny/warstwy [mm]

Maksymalna grubość spoiny/warstwy [mm]

Zużycie [kg/m2/mm]

Sposób nakładania

Czas wiązania

Czas wysychania

Czas pełnego utwardzenia

Ruch pieszy po upływie: [godz.]

Wykonywanie dalszych prac po:

Pełne użytkowanie po:

Masa palety [kg]

Czas przechowywania od daty produkcji [m-c]

249produktów

ATLAS SWS szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy (20-60 mm)

podkład podłogowy / CA - na bazie siarczanu wapnia / samopoziomujący / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ATLAS SWS szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy (20-60 mm)
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 20
 • Kod oznaczenia: CA-C20-F4

ATLAS TEN-10 szybkotwardniejąca zaprawa cementowa

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / naprawczy / cementowe
ATLAS TEN-10 szybkotwardniejąca zaprawa cementowa
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 40
 • Kod oznaczenia: CT-C40-F7-AR6

ATLAS ZW 330 Szybkosprawna zaprawa wyrównująca

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / naprawczy / cementowe
ATLAS ZW 330 Szybkosprawna zaprawa wyrównująca
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 20
 • Kod oznaczenia: CT-C20-F4

ATLAS ZW 50 Uniwersalna zaprawa wyrównująca

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / naprawczy / cementowe
ATLAS ZW 50 Uniwersalna zaprawa wyrównująca
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 25

B 03 Jastrych betonowy

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / posadzka / naprawczy / zespolony / pływający / cementowe
B 03 Jastrych betonowy
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 25
 • Kod oznaczenia: CT-C25-F4

B 30 Beton Konstrukcyjny DUBLET

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / na warstwie poślizgowej / pływający / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
B 30 Beton Konstrukcyjny DUBLET
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 30
 • Kod oznaczenia: CT-C30-F6-A22

Baumit Estrich E160 Podkład podłogowy

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / zespolony / na warstwie poślizgowej / pływający / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
Baumit Estrich E160 Podkład podłogowy
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 16
 • Kod oznaczenia: CT-C16-F4-A15

Baumit Estrich E225 Podkład podłogowy

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / zespolony / na warstwie poślizgowej / pływający / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
Baumit Estrich E225 Podkład podłogowy
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 20
 • Kod oznaczenia: CT-C20-F5-A15

BAUMIT Nivello Centro Masa samopoziomująca

podkład podłogowy / CA - na bazie siarczanu wapnia / samopoziomujący / na ogrzewanie podłogowe / gipsowe
BAUMIT Nivello Centro Masa samopoziomująca
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 35
 • Kod oznaczenia: CA-C35-F7

BAUMIT Nivello Quattro Szybkowiążąca masa samopoziomująca

podkład podłogowy / CA - na bazie siarczanu wapnia / samopoziomujący / gipsowe
BAUMIT Nivello Quattro Szybkowiążąca masa samopoziomująca
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 20
 • Kod oznaczenia: CA-C20-F6