Materiały budowlane

Znajdź produkt w kategorii: PODKŁAD PODŁOGOWY

FILTRY:

Producent

+

Specyfikacja techniczna

Typ produktu

Rodzaj produktu

Rodzaj spoiwa

Rodzaj podłoża

Miejsce stosowania:

Warunki stosowania:

Kolor:

Faktura powierzchni licowej:

Maksymalna frakcja kruszywa [mm]

Klasa wytrzymałości

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [N/mm2]

(dla wyrobów z gipsu po 7 dniach)

Kategoria zakresu wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach

(dot. zapraw tynkarskich)

Zakres wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach [N/mm2]

(dot. zapraw tynkarskich)

Klasa wytrzymałości na zginanie

(dot. podkładów podłogowych)

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2]

Przyczepność do podłoża [N/mm2]

Klasa przyczepności

(dot.podkładów podłogowych)

Gęstość brutto w stanie suchym stwardniałej zaprawy [kg/m3]

Minimalna gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Maksymalna gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Kategoria odporności na zamrażanie/odmrażanie

Odporność na ścieranie Bohmego

(podkład podłogowy)

Odporność na ścieranie BCA

(podkład podłogowy)

Odporność na uderzenia

(podkład podłogowy)

Reakcja na ogień

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry,mat [W/m*K]

Absorpcja wody [kg/m2*min0,5]

Kategoria przenikania pary wodnej V

(dot. tynków organicznych)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej (µ)

Temperatura stosowania [oC]

Czas zachowania właściwości roboczych [min]

Czas obróbki / czas otwarty [min]

Początek czasu wiązania [min]

Liczba warstw

Minimalna grubość spoiny/warstwy [mm]

Maksymalna grubość spoiny/warstwy [mm]

Zużycie [kg/m2/mm]

Sposób nakładania

Czas wiązania

Czas wysychania

Czas pełnego utwardzenia

Ruch pieszy po upływie: [godz.]

Wykonywanie dalszych prac po:

Pełne użytkowanie po:

Masa palety [kg]

Czas przechowywania od daty produkcji [m-c]

249produktów

ATLAS POSTAR 80 (10-80 mm) szybkosprawna posadzka cementowa

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / zespolony / na warstwie poślizgowej / pływający / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ATLAS POSTAR 80 (10-80 mm) szybkosprawna posadzka cementowa
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 40
 • Kod oznaczenia: CT-C40-F7-A12

ATLAS SAM 100 (5-30 mm) szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy

podkład podłogowy / CA - na bazie siarczanu wapnia / samopoziomujący / na ogrzewanie podłogowe / wapienne
ATLAS SAM 100 (5-30 mm) szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 35
 • Kod oznaczenia: CA-C35-F6

ATLAS SAM 150 (15-60 mm) szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy

podkład podłogowy / CA - na bazie siarczanu wapnia / samopoziomujący / na ogrzewanie podłogowe / wapienne
ATLAS SAM 150 (15-60 mm) szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 20
 • Kod oznaczenia: CA-C20-F5

ATLAS SAM 200 (25-60 mm) samopoziomujący podkład podłogowy

podkład podłogowy / CA - na bazie siarczanu wapnia / samopoziomujący / na ogrzewanie podłogowe / wapienne
ATLAS SAM 200 (25-60 mm) samopoziomujący podkład podłogowy
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 16
 • Kod oznaczenia: CA-C16-F5

ATLAS SAM 500 szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy (20-60 mm)

podkład podłogowy / CA - na bazie siarczanu wapnia / samopoziomujący / na ogrzewanie podłogowe / wapienne
ATLAS SAM 500 szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy (20-60 mm)
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 20
 • Kod oznaczenia: CA-C20-F4

ATLAS SAM 55 (1-10 mm) szybkowiążąca, samopoziomująca masa szpachlowa

podkład podłogowy / CA - na bazie siarczanu wapnia / samopoziomujący / na ogrzewanie podłogowe / wapienne
ATLAS SAM 55 (1-10 mm) szybkowiążąca, samopoziomująca masa szpachlowa
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 30
 • Kod oznaczenia: CA-C30-F5

ATLAS SMS 15 szybkosprawna samopoziomująca masa szpachlowa

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / zespolony / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ATLAS SMS 15 szybkosprawna samopoziomująca masa szpachlowa
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 25
 • Kod oznaczenia: CT-C25-F7

ATLAS SMS 30 szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy (3-30 mm)

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / samopoziomujący / zespolony / cementowe
ATLAS SMS 30 szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy (3-30 mm)
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 30
 • Kod oznaczenia: CT-C30-F7

ATLAS SMS 301 szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy (3-30 mm)

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / samopoziomujący / zespolony / cementowe
ATLAS SMS 301 szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy (3-30 mm)
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 30
 • Kod oznaczenia: CT-C30-F7

ATLAS SWS 201 szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy (20-60 mm)

podkład podłogowy / CA - na bazie siarczanu wapnia / samopoziomujący / na ogrzewanie podłogowe / wapienne
ATLAS SWS 201 szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy (20-60 mm)
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 20
 • Kod oznaczenia: CA-C20-F4