Materiały budowlane

Znajdź produkt w kategorii: PODKŁAD PODŁOGOWY

FILTRY:

Producent

+

Specyfikacja techniczna

Typ produktu

Rodzaj produktu

Rodzaj spoiwa

Rodzaj podłoża

Miejsce stosowania:

Warunki stosowania:

Kolor:

Faktura powierzchni licowej:

Maksymalna frakcja kruszywa [mm]

Klasa wytrzymałości

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [N/mm2]

(dla wyrobów z gipsu po 7 dniach)

Kategoria zakresu wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach

(dot. zapraw tynkarskich)

Zakres wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach [N/mm2]

(dot. zapraw tynkarskich)

Klasa wytrzymałości na zginanie

(dot. podkładów podłogowych)

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2]

Przyczepność do podłoża [N/mm2]

Klasa przyczepności

(dot.podkładów podłogowych)

Gęstość brutto w stanie suchym stwardniałej zaprawy [kg/m3]

Minimalna gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Maksymalna gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Kategoria odporności na zamrażanie/odmrażanie

Odporność na ścieranie Bohmego

(podkład podłogowy)

Odporność na ścieranie BCA

(podkład podłogowy)

Odporność na uderzenia

(podkład podłogowy)

Reakcja na ogień

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry,mat [W/m*K]

Absorpcja wody [kg/m2*min0,5]

Kategoria przenikania pary wodnej V

(dot. tynków organicznych)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej (µ)

Temperatura stosowania [oC]

Czas zachowania właściwości roboczych [min]

Czas obróbki / czas otwarty [min]

Początek czasu wiązania [min]

Liczba warstw

Minimalna grubość spoiny/warstwy [mm]

Maksymalna grubość spoiny/warstwy [mm]

Zużycie [kg/m2/mm]

Sposób nakładania

Czas wiązania

Czas wysychania

Czas pełnego utwardzenia

Ruch pieszy po upływie: [godz.]

Wykonywanie dalszych prac po:

Pełne użytkowanie po:

Masa palety [kg]

Czas przechowywania od daty produkcji [m-c]

249produktów

ALPOL AP 400 Posadzka podkładowa od 20 do 100 mm

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / do kształtowania spadków / zespolony / na warstwie poślizgowej / pływający / na ogrzewanie podłogowe / warstwa dociskowa / cementowe
ALPOL AP 400 Posadzka podkładowa od 20 do 100 mm
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 20
 • Kod oznaczenia: CT-C20-F4

ALPOL AP 420 Posadzka samopoziomująca cienkowarstwowa od 2 do 20 mm

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / samopoziomujący / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ALPOL AP 420 Posadzka samopoziomująca cienkowarstwowa od 2 do 20 mm
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 20
 • Kod oznaczenia: CT-C20-F7

ALPOL AP 421 Posadzka samopoziomująca szybkowiążąca cienkowarstwowa od 1 do 10 mm

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / samopoziomujący / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ALPOL AP 421 Posadzka samopoziomująca szybkowiążąca cienkowarstwowa od 1 do 10 mm
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 35
 • Kod oznaczenia: CT-C35-F7

ALPOL AP 450 Posadzka anhydrytowa samorozlewna od 25 do 60 mm

podkład podłogowy / CA - na bazie siarczanu wapnia / samorozlewny / zespolony / na warstwie poślizgowej / pływający / na ogrzewanie podłogowe / wapienne
ALPOL AP 450 Posadzka anhydrytowa samorozlewna od 25 do 60 mm
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 30
 • Kod oznaczenia: CA-C30-F6

ALPOL AP 460 Posadzka gipsowa cienkowarstwowa samopoziomująca od 2 do 20 mm

podkład podłogowy / CA - na bazie siarczanu wapnia / samopoziomujący / na ogrzewanie podłogowe / gipsowe
ALPOL AP 460 Posadzka gipsowa cienkowarstwowa samopoziomująca od 2 do 20 mm
 • miejsce stosowania: wewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 20
 • Kod oznaczenia: CA-C20-F6

ALPOL AZ 135 Zaprawa wyrównawcza klasa M 20

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / wyrównawczy / do kształtowania spadków / naprawczy / warstwa dociskowa / cementowe
ALPOL AZ 135 Zaprawa wyrównawcza klasa M 20
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 20
 • Kod oznaczenia: CT-C20-F6

ATLAS POSTAR 10 (10-100 mm) tradycyjna posadzka cementowa

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / do kształtowania spadków / zespolony / na warstwie poślizgowej / pływający / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ATLAS POSTAR 10 (10-100 mm) tradycyjna posadzka cementowa
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 25
 • Kod oznaczenia: CT-C25-F5-A15

ATLAS POSTAR 100 (10-80 mm) samorozlewna posadzka cementowa

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / samorozlewny / zespolony / na warstwie poślizgowej / pływający / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ATLAS POSTAR 100 (10-80 mm) samorozlewna posadzka cementowa
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 50
 • Kod oznaczenia: CT-C50-F7-A15

ATLAS POSTAR 20 (10-80 mm) szybkoschnący podkład cementowy

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / zespolony / na warstwie poślizgowej / pływający / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ATLAS POSTAR 20 (10-80 mm) szybkoschnący podkład cementowy
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 20
 • Kod oznaczenia: CT-C20-F4

ATLAS POSTAR 40 (10-80 mm) posadzka cementowa

podkład podłogowy / CT - na bazie cementu / zespolony / na warstwie poślizgowej / pływający / na ogrzewanie podłogowe / cementowe
ATLAS POSTAR 40 (10-80 mm) posadzka cementowa
 • miejsce stosowania: wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa wytrzymałości: C 30
 • Kod oznaczenia: CT-C30-F6-A22