Materiały budowlane

Znajdź produkt w kategorii: CERAMIKA

FILTRY:

Producent

+

Rodzaj produktu

Specyfikacja techniczna

Element murowy

Grubość spoiny w murze

Spoiny pionowe w murze

Zabezpieczenie muru

Rodzaj ściany

Wykończenie powierzchni muru

Długość [mm]


Szerokość [mm]


Wysokość [mm]


Kategoria odchyłek wymiarowych

Pióro + wpust

Wnęka do wypełnienia betonem lub zaprawą

Uchwyt montażowy

Grupa ze względu na kształt wg EN 1996-1-1

Kategoria elementu murowego

Wytrzymałość elementu murowego na ściskanie prostopadle do powierzchni wspornej [N/mm2]

Znormalizowana wytrzymałość elementu murowego na ściskanie [N/mm2]

Zaprawa zwykła

Wytrzymałość spoiny na ścinanie minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie równoległej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Zaprawa do cienkich spoin

Wytrzymałość spoiny na ścinanie minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie równoległej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Minimalna średnia gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Maksymalna średnia gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Rozszerzalność pod wpływem wilgotności [mm/m]

Skurcz pod wpływem suszenia [mm/m]

Reakcja na ogień

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry [W/m*K]

Średnia masa jednego elementu murowego w stanie suchym [kg]

Masa palety [kg]

172produkty

Porotherm 11,5 P+W, kl.10, B

ceramika / element murowy / podstawowy
Porotherm 11,5 P+W, kl.10, B

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina zwykłymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 498 x 115 x 238 mm
 • Wytrzymałość fb: 10 N/mm2
 • Gęstość ρ: 810 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,27 W/m*K

Porotherm 11.5 Dryfix, kl.10, A

ceramika / element murowy / podstawowy
Porotherm 11.5 Dryfix, kl.10, A

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 498 x 115 x 249 mm
 • Wytrzymałość fb: 10 N/mm2
 • Gęstość ρ: 810 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,26 W/m*K

Porotherm 11.5 Dryfix, kl.10, B

ceramika / element murowy / podstawowy
Porotherm 11.5 Dryfix, kl.10, B

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 498 x 115 x 249 mm
 • Wytrzymałość fb: 10 N/mm2
 • Gęstość ρ: 810 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,26 W/m*K

Porotherm 11.5 P+W Twin, Kl.10, A

ceramika / element murowy / podstawowy
Porotherm 11.5 P+W Twin, Kl.10, A

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 498 x 115 x 238 mm
 • Wytrzymałość fb: 10 N/mm2
 • Gęstość ρ: 818 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,28 W/m*K

Porotherm 11.5 Profi, kl.10, A

ceramika / element murowy / podstawowy
Porotherm 11.5 Profi, kl.10, A

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 498 x 115 x 249 mm
 • Wytrzymałość fb: 10 N/mm2
 • Gęstość ρ: 810 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,26 W/m*K

Porotherm 11.5 Profi, kl.10, B

ceramika / element murowy / podstawowy
Porotherm 11.5 Profi, kl.10, B

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 498 x 115 x 249 mm
 • Wytrzymałość fb: 10 N/mm2
 • Gęstość ρ: 810 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,26 W/m*K

Porotherm 18,8 Dryfix, kl.10, A

ceramika / element murowy / podstawowy
Porotherm 18,8 Dryfix, kl.10, A

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 498 x 188 x 249 mm
 • Wytrzymałość fb: 10 N/mm2
 • Gęstość ρ: 800 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,27 W/m*K

Porotherm 18,8 Dryfix, kl.10, B

ceramika / element murowy / podstawowy
Porotherm 18,8 Dryfix, kl.10, B

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 498 x 188 x 249 mm
 • Wytrzymałość fb: 10 N/mm2
 • Gęstość ρ: 800 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,27 W/m*K

Porotherm 18,8 Dryfix, kl.15, A

ceramika / element murowy / podstawowy
Porotherm 18,8 Dryfix, kl.15, A

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 498 x 188 x 249 mm
 • Wytrzymałość fb: 15 N/mm2
 • Gęstość ρ: 800 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,27 W/m*K

Porotherm 18,8 Dryfix, kl.15, B

ceramika / element murowy / podstawowy
Porotherm 18,8 Dryfix, kl.15, B

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina cienkowarstwowymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 498 x 188 x 249 mm
 • Wytrzymałość fb: 15 N/mm2
 • Gęstość ρ: 800 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,27 W/m*K