Materiały budowlane

Znajdź produkt w kategorii: CERAMIKA

FILTRY:

Producent

+

Rodzaj produktu

Specyfikacja techniczna

Element murowy

Grubość spoiny w murze

Spoiny pionowe w murze

Zabezpieczenie muru

Rodzaj ściany

Wykończenie powierzchni muru

Długość [mm]


Szerokość [mm]


Wysokość [mm]


Kategoria odchyłek wymiarowych

Pióro + wpust

Wnęka do wypełnienia betonem lub zaprawą

Uchwyt montażowy

Grupa ze względu na kształt wg EN 1996-1-1

Kategoria elementu murowego

Wytrzymałość elementu murowego na ściskanie prostopadle do powierzchni wspornej [N/mm2]

Znormalizowana wytrzymałość elementu murowego na ściskanie [N/mm2]

Zaprawa zwykła

Wytrzymałość spoiny na ścinanie minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie równoległej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Zaprawa do cienkich spoin

Wytrzymałość spoiny na ścinanie minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Wytrzymałość muru na zginanie w płaszczyźnie równoległej do sp. wsp. minimum [N/mm2]

Minimalna średnia gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Maksymalna średnia gęstość brutto w stanie suchym [kg/m3]

Rozszerzalność pod wpływem wilgotności [mm/m]

Skurcz pod wpływem suszenia [mm/m]

Reakcja na ogień

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry [W/m*K]

Średnia masa jednego elementu murowego w stanie suchym [kg]

Masa palety [kg]

172produkty

Cegła pełna kl.15

ceramika / element murowy / podstawowy
Cegła pełna kl.15

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina zwykłymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 250 x 120 x 65 mm
 • Wytrzymałość fb: 19,9 N/mm2
 • Gęstość ρ: 1695 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,45 W/m*K

Cegła pełna kl.20

ceramika / element murowy / podstawowy
Cegła pełna kl.20

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina zwykłymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 250 x 120 x 65 mm
 • Wytrzymałość fb: 26 N/mm2
 • Gęstość ρ: 1733 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,45 W/m*K

MEGA-MAX 250 P+W kl.15

ceramika / element murowy / podstawowy
MEGA-MAX 250 P+W kl.15

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina zwykłymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 375 x 250 x 238 mm
 • Wytrzymałość fb: 15 N/mm2
 • Gęstość ρ: 670 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,26 W/m*K

MEGA-MAX 250 P+W, kl.15

ceramika / element murowy / podstawowy
MEGA-MAX 250 P+W, kl.15

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina zwykłymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 375 x 250 x 238 mm
 • Wytrzymałość fb: 15 N/mm2
 • Gęstość ρ: 650 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,38 W/m*K

MEGA-MAX 300/238 P+W kl.15

ceramika / element murowy / podstawowy
MEGA-MAX 300/238 P+W kl.15

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina zwykłymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 248 x 300 x 238 mm
 • Wytrzymałość fb: 15 N/mm2
 • Gęstość ρ: 908 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,24 W/m*K

MEGA-TERM 250/238 kl.15

ceramika / element murowy / podstawowy
MEGA-TERM 250/238 kl.15

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina zwykłymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 375 x 250 x 238 mm
 • Wytrzymałość fb: 15 N/mm2
 • Gęstość ρ: 783 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,22 W/m*K

miniMAX 115/238 P+W kl.15

ceramika / element murowy / podstawowy
miniMAX 115/238 P+W kl.15

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina zwykłymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 465 x 115 x 238 mm
 • Wytrzymałość fb: 15 N/mm2
 • Gęstość ρ: 770 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,31 W/m*K

miniMAX 120/188 KL.20

ceramika / element murowy / podstawowy
miniMAX 120/188 KL.20

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina zwykłymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 288 x 120 x 188 mm
 • Wytrzymałość fb: 20,1 N/mm2
 • Gęstość ρ: 906 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,43 W/m*K

miniMAX 88/188 KL.20

ceramika / element murowy / podstawowy
miniMAX 88/188 KL.20

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina zwykłymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 288 x 88 x 188 mm
 • Wytrzymałość fb: 20 N/mm2
 • Gęstość ρ: 907 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,39 W/m*K

Porotherm 11,5 P+W, kl.10, A

ceramika / element murowy / podstawowy
Porotherm 11,5 P+W, kl.10, A

Zastosowanie:

 • ściany konstrukcyjna
 • spoina zwykłymi
 • mur zabezpieczony
 • Wymiary (L x B x H): 498 x 115 x 238 mm
 • Wytrzymałość fb: 10 N/mm2
 • Gęstość ρ: 810 kg/m3
 • λ 10,dry: 0,27 W/m*K