Materiały budowlane

Znajdź produkt w kategorii: CEMENT

FILTRY:

Producent

+

Specyfikacja techniczna

Oznaczenie znormalizowane

Rodzaj produktu

Rodzina cementów

Rodzaj cementu

Zawartość klinkieru cementu portlandzkiego

Główny składnik nieklinkierowy

Klasa wytrzymałości na ścinanie cementu

Klasa wytrzymałości wczesnej

Niskie ciepło hydratacji

Odporność na siarczany

Niska zawartość alkaliów

111produktów

Warta CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

cement / portlandzki wieloskładnikowy / popiół lotny krzemionkowy i wapień / o wysokiej wytrzymałości wczesnej
Warta CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
  • o klasie wytrzymałości C 8/10 - C 30/37
  • Oznaczenie znormalizowane: CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
  • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 32,5 ≤ 52,5
  • Wytrzymałość wczesna po 2 dniach: ≥ 10,0
  • Początek czasu wiązania: ≥ 75
  • Zawartość siarczanów SO3: ≤ 3,5