Leksykon

Typ dokumentu:

ustawa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

1995-01-01

Tematyka:

dokumentacja

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19940890414

Hasła powiązane