Leksykon

Typ dokumentu:

ustawa

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2009-03-19

Tematyka:

budynki, oszczędność energii i ochrona cieplna

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082231459

Hasła powiązane