Leksykon

Typ dokumentu:

ustawa

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 z późn.zm.)

Data publikacji / wejścia w życie:

1991-01-30

Link:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910090031

Hasła powiązane