Leksykon

Typ dokumentu:

ustawa

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zmianami)

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

2015-05-04

Tematyka:

oszczędność energii i ochrona cieplna

Link:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150000478

Hasła powiązane