Leksykon

Typ dokumentu:

ustawa

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2012-04-29

Tematyka:

dokumentacja, przygotowanie inwestycji, budynki mieszkalne

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112321377

Hasła powiązane