Leksykon

Typ dokumentu:

ustawa

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 z późn.zm.)

Data publikacji / wejścia w życie:

2001-07-10

Link:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010710733

Hasła powiązane