Leksykon

Typ dokumentu:

ustawa

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz.U. 2023 poz. 28 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2023-03-01

Tematyka:

planowanie inwestycji, przygotowanie inwestycji, wykonawstwo

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000028

Hasła powiązane