Leksykon

Typ dokumentu:

ustawa

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

1965-01-01

Tematyka:

dokumentacja

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093

Hasła powiązane