Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2009-03-19

Tematyka:

oszczędność energii i ochrona cieplna

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090430346

Hasła powiązane