Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz.U. 2021 poz. 1719 z póżn.. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2021-09-19

Tematyka:

dokumentacja, nadzór i kontrola

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001719

Hasła powiązane