Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2021-07-01

Tematyka:

dokumentacja

Link:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001170

Hasła powiązane