Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016 poz. 1493 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2016-12-17

Tematyka:

dokumentacja, planowanie inwestycji, projektowanie, wykonawstwo, nieruchomości

Link:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001493

Hasła powiązane