Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(Dz.U. 2021 poz. 2404 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2021-12-24

Tematyka:

dokumentacja, wymagania, planowanie inwestycji, zagospodarowanie terenu

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002404

Hasła powiązane