Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów (Dz.U. 2007 nr 4 poz. 29 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2007-01-26

Tematyka:

wymagania, odpady, środki i substancje chemiczne, nadzór i kontrola, ochrona środowiska, ochrona zdrowia

Link:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070040029