Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

1999-12-10

Tematyka:

warunki techniczne, budynki mieszkalne

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19990740836

Hasła powiązane