Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2002-12-16

Tematyka:

warunki techniczne, budynki

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20020750690

Hasła powiązane