Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017 poz. 1912 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2017-10-14

Tematyka:

oszczędność energii i ochrona cieplna

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001912

Hasła powiązane