Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2020-09-19

Tematyka:

dokumentacja, projektowanie

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001609

Hasła powiązane