Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2012-04-29

Tematyka:

dokumentacja, projektowanie

Link:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001935

Hasła powiązane