Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2022-01-01

Tematyka:

dokumentacja, projektowanie, wykonawstwo, odbiór

Link:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454

Hasła powiązane