Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2020-08-22

Tematyka:

dokumentacja, grunty budowlane

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001429

Hasła powiązane