Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2003-09-27

Tematyka:

dokumentacja, planowanie inwestycji, zagospodarowanie terenu

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031641588

Hasła powiązane