Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2021-09-19

Tematyka:

dokumentacja, oznakowanie, wykonawstwo, modernizacja, rozbiórka i wyburzenia, BHP, ochrona zdrowia

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001686

Hasła powiązane