Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304 z późn. zmianami)

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

2021-02-17

Tematyka:

przygotowanie inwestycji

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000297

Hasła powiązane