Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz.U. 2021 poz. 913 z późn. zmianami)

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

2021-07-01

Tematyka:

użytkowanie

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000913

Hasła powiązane