Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U. 2021 poz. 410 z późn. zmianami)

Wersja językowa:

p

Data publikacji / wejścia w życie:

2021-07-01

Tematyka:

przygotowanie inwestycji

Link:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000410

Hasła powiązane