Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz.U. 2021 poz. 322 z późn. zmianami)

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

2021-02-20

Tematyka:

przygotowanie inwestycji

Link:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000322

Hasła powiązane