Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2022-01-01

Tematyka:

dokumentacja, projektowanie, wykonawstwo, kosztorysowanie

Link:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002458

Hasła powiązane