Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

1998-04-24

Tematyka:

BHP

Link:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971290844

Hasła powiązane